Wednesday 7 September 2011

Regeringsvorming

De leidende plaatsen zijn al zo lang leeg. Maar vele bundels van zoeklichten kruisen elkaar op het podium, zodat de dooreengeweven lichtstralen een schijn van tastbaarheid aannemen en door de menigte (zij vraagt niet beter dan maar iets te kunnen herkennen) intens worden toegejuicht.

uit: Gust Gils, Berichten om bestwil, 1968, (uitg. Meulenhoff 750/25)

No comments: