Friday, 7 October 2016

Ugly!

A dirty one liner as a small reminder for myself. Oh well, it did help my client to get those images out of this rotten old CMS quickly. And it wasn't as dirty as what people in #bash suggested. Dirty? Not dirty at all!

find ./ -iname "*image_large" -print0 | xargs -0 bash -c 'for image; do mv "$image" "$(dirname "$(dirname "$image")")"/$RANDOM.jpg; done' bash

Friday, 1 April 2016

Vultures in the tram in Riga, Latvia.

Some people don't like the vulture credit companies praying on the working poor.

As seen in the tram in Riga, Latvia.

OK, as laser cut and hung up in the tram in Riga, Latvia...

Sunday, 7 February 2016

Monday, 29 December 2014

At the airport

I don't like places with time limited free wifi. I hate MAC filtering.
# ifconfig wlan0 hw ether 01:02:03:04:05:06

Saturday, 25 October 2014

Geert Noels over bankenlobby

U zat kort na de crisis in het Lamfalussy-comité dat een blauwdruk moest ontwerpen voor een hervorming van de financiële sector in België. Het eindresultaat was bijzonder vriendelijk. Hebt u die krachten zelf ondergaan?
Noels: ‘Kijk, in dat comité is zes maanden lang ernstig gewerkt. Maar de voorstellen om ‘too big to fail’ en systeemrisico’s aan te pakken, hebben de eindversie van ons rapport niet gehaald. Net zo min als mijn voorstel om een systemische schaal voor banken te ontwikkelen. Het plan was: hoe meer punten een bank scoort op die schaal, hoe hoger het risico voor de gezondheid van het financieel systeem. Op basis daarvan had je spaarders kunnen informeren of waarschuwen, als er tegenover de bovengemiddelde rente op hun spaarboekje ook bovengemiddeld risico schuilging. Een voorbeeld: KBC zou voor de crisis jaar na jaar gestegen zijn op die schaal, nadien jaar na jaar gedaald. En het zou het mogelijk maken om banken op een rechtvaardige manier te belasten. Mijn voorstel is niet gevolgd en vandaag betalen kleine banken proportioneel meer bankenbelasting dan grote. Neen, ik heb daartegen niet luidop geprotesteerd. Onze jurist zegt dat ik daarop beter niet terugkom, maar concludeer zelf maar wat er gebeurd is.’

oorspronkelijk artikel

Friday, 18 April 2014