Tuesday, 15 January 2019

Brother P750W label printer: Debian print server, Debian desktop clients

We have this Brother P750W label printer for https://fosdem.org . It's a model with wireless networking only. We wanted something with decent wired networking for use with multiple Debian desktop clients, but that was ~300€ more expensive. So here's how we went about configuring the bloody thing...

Not wanting to use proprietary drivers, this is what the device told me after some prying:
 * The thing speaks Apple Airprint.
 * By default, it shows up as an access point with SSID "DIRECT-brPT-P750WXXXX". XXXX is the last 4 digits of the printer's serial number.
 * Default wireless password "00000000".
 * Default ip address 192.168.118.1.
 * It allows only one client to connect at a time.
 * Its web interface is totally utterly broken:
   * Pointing a browser at the default device ip redirects to a page that 404's.
   * Pointing a browser at the url of the admin page gleaned from cups 404's too.
 * An upgrade to the latest firmware doesn't seem to solve any issues.

As a reminder to myself, this is what I did to get it to work:
 * Get a Debian stable desktop.
 * Add the Debian buster repositories. That is Debian testing at the time of me writing this.
 * Set up apt pinning in /etc/apt/preferences to prefer stable over buster.
 * Upgrade cups related packages to the version from Debian buster. "apt install cups* -t buster" did the trick.
 * Notice this makes the printer get autodiscovered.
 * Watch /etc/cups/printers.conf and /etc/cups/ppd/ for what happens when connected to the P750W. Copy the relevant bits.
 * Get a Debian headless thingie (rpi, olinuxino, whatever...) running Debian stable.
 * Connect it to the printer wifi using wpa_supplicant.
 * Install cups* on it.
 * Drop the printers.conf and P750W ppd from the Debian buster desktop into /etc/cups and /etc/cups/ppd respectively. The only change was in printers.conf, from the avahi autodiscovery url to the default 192.168.118.1.
 * Make sure to share the printer. I don't remember if I had to set that or if it was the default, but the cups web interface on port 631 should help there if needed.
 * Add the new shared printer on the Debian buster desktop. Entering the print server IP auto discovers it. Works flawlessly.
 * Try the same on a Debian stable desktop. Fails complaining about airprint related stuff.
 * Upgrade cups* to the Debian buster version. Apt pinning blah. Apt-listchanges says something about one of the package upgrades being crucial to get some airprint devices to work. Didn't notice the exact package alas and too lazy to get it to run.
 * Install the printer again. Now works flawlessly.

Tuesday, 3 October 2017

Dit is wat er mis is met Europa

Mijn vriendin is EU-burger. Geen enkel niveau van overheid in België kent haar burgerlijke staat, dus die is "onbepaald".

De stad Leuven stuurt haar een brief. Ze heeft niet graag mensen met burgerlijke staat "onbepaald" in haar registers staan. Dat geeft miserie, onder meer als je wettelijk wil gaan samenwonen. Hoe moeilijk kan het zijn, anno 2017, om van "onbepaald" "ongehuwd" te maken?

Dag 1. Mijn vriendin luistert braaf en schiet in actie. Ze vraagt bij de Letse overheid haar gegevens uit het bevolkingsregister op. Elektronisch. 11 pagina's. Op pagina 1 in enkele lijntjes alle nodige gegevens om "ongehuwd" te worden voor de Belgische overheid. In het Lets weliswaar.

Burgerlijke stand Leuven is enkel op afspraak bereikbaar. Voor de meeste zaken moet je meerdere keren langsgaan omdat er iets niet helemaal volgens het boekje is. We emailen dus, om zeker te zijn dat dit document goed genoeg is.

Dag 6. De (vriendelijke!) ambtenaar burgerlijke stand antwoordt op onze email. Hij weigert in eerste instantie dit document. "Het document dat u doorstuurt lijkt niet op de documenten in onze bronnen.
Onze bronnen stellen dat de documenten afgegeven dienen te worden door het ministerie van Binnenlandse zaken van Letland. Daarnaast zal, om de aanpassing mogelijk te maken, het document vertaald dienen te worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler. Bijgevoegd vindt u een lijst met vertalers."
Dag 7. Het elektronisch uittreksel bevolkingsregister is weldegelijk afgegeven door het ministerie van Binnenlandse zaken van Letland. Hun website vermeldt dat ook duidelijk. Ik stuur een email terug dus, met citaat en vertaling naar het Nederlands van de relevante delen van de website van het ministerie van Binnenlandse zaken van Letland.
Plus de contactgegevens van een beëdigd vertaler Lets-Nederlands, want de lijst van beëdigd vertalers die hij had opgestuurd bevatte er geen.
Ik bel ook even, en krijg de belofte dat een en ander "vandaag nog" aan het diensthoofd wordt voorgelegd.

Dag 13. Ik stuur de dienst burgerlijke stand van de stad een herinnering, want nog geen antwoord op mijn bericht. Dezelfde dag nog antwoord van het diensthoofd burgerlijke stand. "Wij kunnen dit document aanvaarden (zonder legalisatie, Letland en België zijn beide partij bij het Verdrag van Brussel van 1987), maar met beëdigde vertaling naar het Nederlands."

Ik vraag ook  een offerte op voor beëdigde vertaling van het hele document Herinner u: alle nuttige info staat op de eerste paar lijntjes, maar op mijn herhaalde vraag of het voldoende was dat te vertalen was er nog geen antwoord. Soms is gemoedsrust ook iets waard...

Dag 14. Antwoord op onze offerteaanvraag voor beëdigde vertaling: 80€ ex. BTW, inclusief legalisatie bij de rechtbank. Ah, maar ik herinner me het antwoord van het diensthoofd burgerlijke stand: "Wij kunnen dit document aanvaarden (zonder legalisatie), maar met beëdigde vertaling naar het Nederlands." Ik vraag en krijg dus een kleine korting omdat legalisatie niet nodig is...

Dag 17. De elektronische vertaling is klaar. Nu nog wachten op een scan met de handtekening van de beëdigd vertaler erop.


Dag 19. Het weekend is voorbij. De dienst burgerlijke stand werkt weer. Ik bel maar even om te vragen of ik een scan mag doorsturen, of dat we een afspraak moeten maken (1 week wachttijd) en persoonlijk overhandigen. We moeten het zowiezo persoonlijk komen afgeven. En het origineel uittreksel bevolkingsuittreksel mag dan wel vrij van legalisatie mag zijn, de beëdigde vertaling is dat niet. Die moet gelegaliseerd worden. Door de rechtbank van eerste aanleg waar de beëdigd vertaler de eed heeft afgelegd. Niet Leuven dus, maar Antwerpen.

We emailen de beëdigd vertaler met de vraag toch legalisatie te voorzien.

De wachttijd op het stadhuis voor dit soort afspraak is miniaal een week. Ik maak dus alvast 2 afspraken voor begin volgende week. Als er een niet nodig blijkt te zijn kan ik ze nog steeds annuleren. Het alternatief is mogelijk een week extra vertraging.

Dag 20. Vlot antwoord van de beëdigd vertaler. Voor 25€ ex. BTW extra (15€ duurder dan de oorspronkelijke quote inclusief legalisatie) kan ze de legalisatie voorzien. Een billijk voorstel waar we graag op ingaan.

Wordt vervolgd...

Een speldekopje hoop voor de toekomst is een EU-verordening uit juli 2016 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1191 . Er komt vlottere gegevensuitwisseling tussen de EU-lidstaten. Misschien. Binnen enkele jaren. Op papier. In een heel beperkt aantal gevallen.

Liefste Europa, liefste EU-lidstaten,

Een beetje meer ambitie graag! Er is geen enkel, maar dan ook geen enkel excuus om dit zo ongelofelijk traag en omslachtig te laten verlopen. Los dit op. Niet in 2021, 2024 of later, maar nog dit jaar!

Friday, 18 August 2017

Wednesday, 15 March 2017

Google Summer of Code: play with embedded and FPGAs at TimVideos!

Are you a Uni student and interested in hardware, FPGAs or embedded programming? You could get paid to hack by applying to the TimVideos.us organisation for Google Summer of Code!

The TimVideos.us project is participating in Google Summer of Code 2017 (GSoC2017) and is looking for students to hack on the hardware used to record many open source conferences - including;
Linux.conf.au many PyCons around the world, and DebConf.
LCA2017 PyCon AU, pyOhio, Kiwi PyCon & PyCon ZA DebConf2016
Due to the focus on hardware, they are very interested in students who are interested in things like FPGAs, VHDL/Verilog and other HDLs, embedded C programming and operating systems and electronic circuit/PCB design.

More details: https://hdmi2usb.tv/gsoc/fpga/hardware/python/linux/2017/03/15/gsoc-announcement !

(Mostly sharing this because this open video hardware might fit FOSDEM very well in the future...)

Tuesday, 7 February 2017

ansible deploying video boxes

 
This was how an ansible deploy of the https://fosdem.org video boxes looked like... More info to come.

Monday, 6 February 2017

Embarassing blackmagic design video stream on youtubeThis is embarassing. BlackMagic Design. Expensive video hardware. Stream audio and video out of sync. Shitty image quality. In a studio. Prepared for hours.

Just yesterday, we did lots and lots better. Far far far better audio quality in the rooms where we actually controlled the audio. Tons better video quality in the rooms where we had some control of the lighting. In 40 rooms. Without someone handling the camera. Across a network that was not ours. Setup in four hours. With a pile of 120€ laptops. More live mixing features. Higher resolution. At FOSDEM

Blackmagic, call us. We might be able to help you.

Friday, 23 December 2016

99th day of trying to get a Dommel VDSL line...

Yes, what was I thinking...

* 20160915: ordered dsl line at dommel.be. They already had all my contact data and other permissions, so that administrative bit went quickly. It would turn out to be the only quick and easy bit... I tell them five times that this will be a new line that needs to be dug in because whatever there migh have been has disappeared during renovations.
* 201610??: First proximus technician visit. He returns home "There's no line here. My data says there was a line here."
* 201610??: 
* 20161021: an ->A<-DSL line gets delivered instead of VDSL. It seems something went wrong during the order process (possibly on my side?).
* 20161021: I agree to pay a 25€ "reduced" upgrade fee and immediately order an upgrade to VDSL.
* Nothing happens for two weeks...
* Nothin happens for three weeks...
* /me calls Dommel. Dommel: "You will have to wait until your payment for the upgrade has been processed." "But... you have direct debit permissions on my account since two years now?" "Yes, but our administrative system doesn't allow that..."
* The payment eventually clears. /me calls them. "Yes, this week or the next, we will be able to make an appointment with a technician..."
* Another three weeks pass. No news. I call them. "In two or three weeks, we will be able to make an appointment with a technician"
* A few days later, Dommel informs me a proximus technican will visit on December 22...
* 20161222: Another proximus technician visits and connects the VDSL2 line.
* 20161222: I triple check with Dommel by phone if everything will be fine, and what I should do. "Didn't you receive a USB stick with configuration in it?" "No?" "Oh!" "So what to do now?" "We'll send you the required settings by email..."
* 20161223: Back home, I immediately test the settings. DSL line syncs (70/20), but PPPoE times out... Phone call to the Dommel help line. "Wait for an hour or so, things will be fine..." Four more phone calls that afternoon later... Proximus technician scheduled to drop by between 8am and noon...20161227. Not sure what he or she will be able to do. Let's hope for the best..

Friday, 7 October 2016

Ugly!

A dirty one liner as a small reminder for myself. Oh well, it did help my client to get those images out of this rotten old CMS quickly. And it wasn't as dirty as what people in #bash suggested. Dirty? Not dirty at all!

find ./ -iname "*image_large" -print0 | xargs -0 bash -c 'for image; do mv "$image" "$(dirname "$(dirname "$image")")"/$RANDOM.jpg; done' bash

Friday, 1 April 2016

Vultures in the tram in Riga, Latvia.

Some people don't like the vulture credit companies praying on the working poor.

As seen in the tram in Riga, Latvia.

OK, as laser cut and hung up in the tram in Riga, Latvia...