Sunday, 7 February 2016

Monday, 29 December 2014

At the airport

I don't like places with time limited free wifi. I hate MAC filtering.
# ifconfig wlan0 hw ether 01:02:03:04:05:06

Saturday, 25 October 2014

Geert Noels over bankenlobby

U zat kort na de crisis in het Lamfalussy-comité dat een blauwdruk moest ontwerpen voor een hervorming van de financiële sector in België. Het eindresultaat was bijzonder vriendelijk. Hebt u die krachten zelf ondergaan?
Noels: ‘Kijk, in dat comité is zes maanden lang ernstig gewerkt. Maar de voorstellen om ‘too big to fail’ en systeemrisico’s aan te pakken, hebben de eindversie van ons rapport niet gehaald. Net zo min als mijn voorstel om een systemische schaal voor banken te ontwikkelen. Het plan was: hoe meer punten een bank scoort op die schaal, hoe hoger het risico voor de gezondheid van het financieel systeem. Op basis daarvan had je spaarders kunnen informeren of waarschuwen, als er tegenover de bovengemiddelde rente op hun spaarboekje ook bovengemiddeld risico schuilging. Een voorbeeld: KBC zou voor de crisis jaar na jaar gestegen zijn op die schaal, nadien jaar na jaar gedaald. En het zou het mogelijk maken om banken op een rechtvaardige manier te belasten. Mijn voorstel is niet gevolgd en vandaag betalen kleine banken proportioneel meer bankenbelasting dan grote. Neen, ik heb daartegen niet luidop geprotesteerd. Onze jurist zegt dat ik daarop beter niet terugkom, maar concludeer zelf maar wat er gebeurd is.’

oorspronkelijk artikel

Friday, 18 April 2014

Tuesday, 12 March 2013

Ingesneeuwd

Vorige week rond deze tijd voorbereidingen voor een barbecue.

Vandaag auto helpen uitgraven uit sneeuwduin van een goeie halve meter.

Monday, 10 December 2012

Binnenkort vrij

Een deel van onze cultuurproductie komt uiteindelijk, ondanks alle advocaterijen, toch in het publieke domein terecht. Binnenkort aan de beurt:

Michel van Campen (1874-1942), taalkundige, oorspronkelijk diamantslijper. Zijn eerste boek "Bikoerim" bevatte novellen over het dagelijkse leven in de joodse gemeenschap.

Neel Doff (1858-1942): haar boeken "Keetje" en "Jours de famine et de détresse" werden in 1975 verfilmd door Paul Verhoeven. Zei over  Zola: "Hij heeft het geschreven, maar ik heb het beleefd." Werd de Dostojevski van het noorden genoemd.

Dinah Kohnstamm (1869-1942), joodse artieste die laat haar roeping vond. Kwam uit een niet-religieuze familie. Bekering tot het christendom op latere leeftijd. Vermoord door de nazi's in Auschwitz. Boek: Pukjes droom (1907).

Herman Salomonson (1892-1942) was een journalist and schrijver. Publiceerde vaak onder het pseudoniem Melis Stoke. Zijn boek "Hoogwaardigen" uit 1937 is een satire die de concurrentie beschrijft tussen rioolpers en een kwaliteitskrant. Vermoord door de nazi's in Mauthausen.