Friday 18 April 2014

Reglementitis

Wie toerist laat overnachten riskeert boete

Wat we zelf regelneven regelneven we beter!

3 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Het is natuurlijk wel correct dat eenieder die tegen betaling een dienst aanbiedt, moet voldoen aan de regels van de sector. Brandblusapparaten en vluchtwegen zijn noodzakelijk. Belasting op winst en een juiste en volledige boekhouding, ook. Net zoals iedere handelaar dat moet doen.

Mark Van den Borre said...

Boekhouding en belastingen moeten uiteraard volgens de regels. Daar zijn geen extra regels voor nodig. Die zijn al veel te complex, maar dat is een andere discussie.

Elementaire veiligheidsregels zijn natuurlijk nodig. Ook die bestaan al voor particuliere woningen. Elektrische keuring, gaskeuring en dergelijke meer. Zeker in geval van couchsurfing (geen commerciële dienst!) zou dat moeten volstaan.

Verzekeringen zijn ook nodig. Als verhuurder via airbnb en consoorten zal je best je verzekeraar op de hoogte stellen. Je verzekering zal eventueel risico's (strooien dak!, licht commercieel gebruik?) doorrekenen in de prijs van je polis.

Eén heel belangrijke vraag volgens mij:

Geeft licht commercieel gebruik (airbnb, bepaalde vormen van huisruil, ...) wezenlijk groter risico op lichamelijk letsel dan zuiver residentieel gebruik (woonfunctie, couchsurfing, andere vormen van huisruil, ...)?

Geen significant extra veiligheidsrisico? Geen extra regels nodig!

Regels moeten idealiter in functie van en in proportie tot een te beperken risico staan, in plaats van tot het gewicht van de betrokken belangengroep (hotel, administratief waterhoofd, ... ).

Waarom verplicht aanmelden bij het departement Internationaal Vlaanderen - dienst Toeristische Vergunningen? Wat kost dat schuiven met papier? Wat brengt het op? In centen? Op gebied van veiligheid? Meet dat eens breed. Hou er daarbij rekening dat de ambtenaar die dit moet verwerken ook kans maakt aangereden te worden onderweg naar zijn werk...