Tuesday 3 October 2017

Dit is wat er mis is met Europa

Mijn vriendin is EU-burger. Geen enkel niveau van overheid in België kent haar burgerlijke staat, dus die is "onbepaald".

De stad Leuven stuurt haar een brief. Ze heeft niet graag mensen met burgerlijke staat "onbepaald" in haar registers staan. Dat geeft miserie, onder meer als je wettelijk wil gaan samenwonen. Hoe moeilijk kan het zijn, anno 2017, om van "onbepaald" "ongehuwd" te maken?

Dag 1. Mijn vriendin luistert braaf en schiet in actie. Ze vraagt bij de Letse overheid haar gegevens uit het bevolkingsregister op. Elektronisch. 11 pagina's. Op pagina 1 in enkele lijntjes alle nodige gegevens om "ongehuwd" te worden voor de Belgische overheid. In het Lets weliswaar.

Burgerlijke stand Leuven is enkel op afspraak bereikbaar. Voor de meeste zaken moet je meerdere keren langsgaan omdat er iets niet helemaal volgens het boekje is. We emailen dus, om zeker te zijn dat dit document goed genoeg is.

Dag 6. De (vriendelijke!) ambtenaar burgerlijke stand antwoordt op onze email. Hij weigert in eerste instantie dit document. "Het document dat u doorstuurt lijkt niet op de documenten in onze bronnen.
Onze bronnen stellen dat de documenten afgegeven dienen te worden door het ministerie van Binnenlandse zaken van Letland. Daarnaast zal, om de aanpassing mogelijk te maken, het document vertaald dienen te worden naar het Nederlands door een beëdigd vertaler. Bijgevoegd vindt u een lijst met vertalers."
Dag 7. Het elektronisch uittreksel bevolkingsregister is weldegelijk afgegeven door het ministerie van Binnenlandse zaken van Letland. Hun website vermeldt dat ook duidelijk. Ik stuur een email terug dus, met citaat en vertaling naar het Nederlands van de relevante delen van de website van het ministerie van Binnenlandse zaken van Letland.
Plus de contactgegevens van een beëdigd vertaler Lets-Nederlands, want de lijst van beëdigd vertalers die hij had opgestuurd bevatte er geen.
Ik bel ook even, en krijg de belofte dat een en ander "vandaag nog" aan het diensthoofd wordt voorgelegd.

Dag 13. Ik stuur de dienst burgerlijke stand van de stad een herinnering, want nog geen antwoord op mijn bericht. Dezelfde dag nog antwoord van het diensthoofd burgerlijke stand. "Wij kunnen dit document aanvaarden (zonder legalisatie, Letland en België zijn beide partij bij het Verdrag van Brussel van 1987), maar met beëdigde vertaling naar het Nederlands."

Ik vraag ook  een offerte op voor beëdigde vertaling van het hele document Herinner u: alle nuttige info staat op de eerste paar lijntjes, maar op mijn herhaalde vraag of het voldoende was dat te vertalen was er nog geen antwoord. Soms is gemoedsrust ook iets waard...

Dag 14. Antwoord op onze offerteaanvraag voor beëdigde vertaling: 80€ ex. BTW, inclusief legalisatie bij de rechtbank. Ah, maar ik herinner me het antwoord van het diensthoofd burgerlijke stand: "Wij kunnen dit document aanvaarden (zonder legalisatie), maar met beëdigde vertaling naar het Nederlands." Ik vraag en krijg dus een kleine korting omdat legalisatie niet nodig is...

Dag 17. De elektronische vertaling is klaar. Nu nog wachten op een scan met de handtekening van de beëdigd vertaler erop.


Dag 19. Het weekend is voorbij. De dienst burgerlijke stand werkt weer. Ik bel maar even om te vragen of ik een scan mag doorsturen, of dat we een afspraak moeten maken (1 week wachttijd) en persoonlijk overhandigen. We moeten het zowiezo persoonlijk komen afgeven. En het origineel uittreksel bevolkingsuittreksel mag dan wel vrij van legalisatie mag zijn, de beëdigde vertaling is dat niet. Die moet gelegaliseerd worden. Door de rechtbank van eerste aanleg waar de beëdigd vertaler de eed heeft afgelegd. Niet Leuven dus, maar Antwerpen.

We emailen de beëdigd vertaler met de vraag toch legalisatie te voorzien.

De wachttijd op het stadhuis voor dit soort afspraak is miniaal een week. Ik maak dus alvast 2 afspraken voor begin volgende week. Als er een niet nodig blijkt te zijn kan ik ze nog steeds annuleren. Het alternatief is mogelijk een week extra vertraging.

Dag 20. Vlot antwoord van de beëdigd vertaler. Voor 25€ ex. BTW extra (15€ duurder dan de oorspronkelijke quote inclusief legalisatie) kan ze de legalisatie voorzien. Een billijk voorstel waar we graag op ingaan.

Wordt vervolgd...

Een speldekopje hoop voor de toekomst is een EU-verordening uit juli 2016 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1191 . Er komt vlottere gegevensuitwisseling tussen de EU-lidstaten. Misschien. Binnen enkele jaren. Op papier. In een heel beperkt aantal gevallen.

Liefste Europa, liefste EU-lidstaten,

Een beetje meer ambitie graag! Er is geen enkel, maar dan ook geen enkel excuus om dit zo ongelofelijk traag en omslachtig te laten verlopen. Los dit op. Niet in 2021, 2024 of later, maar nog dit jaar!

2 comments:

hooda games said...

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see again..

abcya |royal oil 365

hotmail said...

This article is very informative and helpful for me. Thank you for sharing. showbox for ios