Wednesday 12 March 2008

Twee eeuwen oud. Vlijmscherp.

"Hij zal uit gierigheid zijn eigen lever pikken,
Of zinneloos van weelde, in wijn en wildbraad stikken."

Simon Stijl

No comments: