Friday 14 March 2008

Privacy? In België?

"Zo zijn er nog steeds geen uniforme regels over wanneer gegevens uit de databank moeten worden verwijderd."

"Ook verontrustend is dat politiemensen de databank soms ten onrechte raadplegen."


"De oorzaak is dat de informaticabedrijven die de toepassingen aanleveren steeds vaker om concurrentiële redenen als enige volledige inzage hebben in de werking van het systeem."


De Algemene Nationale Gegevensbank, de nationale criminaliteitsdatabank, lijkt lek. Dat meldt althans de Tijd: Grote databank politie werkt niet naar behoren.

No comments: